Drugi sastanak projektnih partnera u okviru IPATECH projekta

U organizaciji UPIP-a Žepče 29. i 30. maja 2013 godine održan je drugi sastanak projektnog tima u okviru IPATECH projekta. Sastanak je održan u prostorijama Agroinkubatora UPIP-a Žepče. Projektni tim svih devet organizacija uključenih u implementaciju projekta u 5 država regije prisustvovali su ovom sastanku. Na sastanku se razgovaralo o do sada implementiranim aktivnostima u okviru projekta te o sljedećim koracima koji će se poduzeti. Prvi dan sastanka završio je obilaskom Agroinkubatora i Poslovnog inkubatora UPIP-a Žepče te eksperimentalne farme, gdje su se partneri upoznali sa preradbenim kapacitetima i ostalom infrastrukturom s kojom raspolaže UPIP Žepče i koju koriste njegovi članovi. Drugi dan sastanka održan je sastanak Upravnog odbora projekta.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.