Predstavljanje projekta IPATECH na sastancima mreže žena u biznisu

Na sastancima mreže žena u biznisu u Žepču i Zavidovićima predstavljen i projekt IPATECH. Mreža žena u biznisu okuplja više od 700 žena koje se bave različitim proizvodnjama u okviru svojih domaćinstava i/ili imaju registrirane vlastite biznise. U toku mjeseca marta na sastancima u Žepču i Zavidovićima menadžment UPIP-a Žepče predstavio je i projekt IPATECH. Ženama koje se bave proizvodnjom prerađevina od voća i povrća predstavljena je mogućnost korištenja procesne opreme koje će biti nabavljena u okviru ovog projekta. Oprema će bit smještena u Agroinkubatoru UPIP-a Žepče a bit će na raspolaganju korisnicima projekta IPATECH. Mali proizvođači će tako mati priliku da na suvremenoj opremi za proizvodnju proizvedu proizvode sa većom dodanom vrijednošću i visokog kvaliteta, te da zajednički plasiraju svoje proizvode na tržištu. Menadžment UPIP-a Žepče će i u buduće koristit svaku priliku da animira male proizvođače da se uključe u projekt IPATECH i da unapređuju svoje proizvodnje prehrambenih proizvoda, koristeći ishode(outputs) projekta IPATECH.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.