PREDSTAVLJEN IPATECH PROJEKT MINISTRIMA U ZENIČKO DOBOJSKOM KANTONU

Menadžment Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče je 09.05.2013. godine održao sastanak s resornim ministarstvima u Zeničko dobojskom kantonu. Sastanak je organiziran s ciljen predstavljanja projekta IPATECH i do sada implementiranih aktivnosti u okviru istog, resornim ministarstvima. Projekt je predstavljen resornim ministrima iz oblasti gospodarstva, poljoprivrede, financija i rada i socijalne politike. Cilj sastanka je bio upoznavanje institucija vlasti sa projektom i uključenje resornih ministarstva kao stakeholderi u projekt. Resorni ministri su vrlo zainteresirani za ovaj projekt i uključenje u njegovu implementaciju jer smatraju da je ovakav vid projekata vrlo dobar za razvoj sektora agrobiznisa u Bosni i Hercegovini. U narednom periodu menadžment UPIP-a Zepce će ministrima dostaviti detaljan opis projekta i planirane aktivnosti koje će implementirati, kako bi oni razmotrili mogućnosti njihovog uključenja u implementaciju projekta.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.