Croatian Agrofood Innovation Center

Hrvatski Poljoprivredno - prehrambeni inovacijski centar

Highlight

Agro Arca – međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji -  http://www.agro-arca.com.hr/

Inova – Hrvatski salon inovacija - http://www.zv.hr

Agra – Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrane http://www.pomurski-sejem.si

Projekt CAPINFOOD - http://www.capinfood.eu

Konferencija o istraživanju i inovacijama -  http://ec.europa.eu

The NetGrow Network Learning Day - http://netgrow.eu

 • agrocro1
 • agrocro2
 • agrocro3

Gdje
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar, Hrvatska-HR

Kako do nas - kontakti

Mr. sc. Petar Pedišić, dipl. ing. agronomije, Voditelj Poljoprivredno - prehrambenoga inovacijskog centra | Tel. +385 (0)23 211-747 | email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gđa. Slavica Kosović, dipl. ing. agronomije, Stručni suradnik u Poljoprivredno - prehrambenom inovacijskom centru | Tel. +385 (0)23 211-747 | email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme
ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8:00 do 12:00 sati

Besplatne usluge na raspolaganju poduzetnicima
Savjetodavne usluge malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivredno - prehrambenom sektoru:

 • zakonodavni okvir izvoza poljoprivredno - prehrambenih proizvoda
 • organski uzgoj poljoprivredno - prehrambenih proizvoda i propisi Europske unije
 • raspoloživi državni i europski fondovi za sufinanciranje projekata u poljoprivredno - prehrambenom poduzetništvu
 • zakonodavni okvir pokretanja poduzetničke djelatnosti u poljoprivredno - prehrambenom sektoru
 • posljednje inovativne tehnologije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji 

Usluge koje će uskoro biti aktivirane
Organiziranje obrazovnih seminara o temama kao što su:

inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji (uporaba i rukovanje minijaturnim strojevima i ostalim inovativnim tehnologijama i uslugama)

 • web - marketing u poljoprivredi
 • umrežavanje i organiziranje (klasteri, zadruge, udruženja proizvođača itd) u poljoprivredi
 • certifikacija i sustavi upravljanja kvalitetom (ISO 9000 i 14000, HACCP itd)
 • financiranje projekata u poljoprivredi (državni i europski projekti financiranja, mladi farmeri, poslovni plan itd)
 • zakonski okvir proizvodnje hrane (praktični zahtjevi kontrolnih tijela proizvođačima hrane)

Organizacija poslovnih susreta i poljoprivredno - prehrambenih sajmova

Usluge koje će biti na raspolaganju u budućnosti

 1. pružanje informacija o istraživanjima i razvoju u području inovacija poduzetnicima poljoprivredno - prehrambene djelatnosti
 2. povezivanje lokalnih malih i srednjih poduzeća poljoprivredno - prehrambenog sektora s poduzećima koja se bave proizvodnjom minijaturnih strojeva za preradu hrane u drugim državama
 3. udruživanje malih i srednjih poljoprivredno - prehrambenih poduzetnika u cilju olakšavanja pristupa tržištu i prodaje njihovih proizvoda
 4. koordinacija znanja i kompetencija poljoprivredno - prehrambenih poduzetnika

Prekogranične aktivnosti koje će Centar poduzeti

 1. suradnja s talijanskim Poljoprivredno - prehrambenim inovacijskim centrom C.R.A. - ORA sa sjedištem u Monsampolu del Tronto, bosansko-hercegovačkim sa sjedištem u Udruzi poduzetnika i poslodavaca u Žepču te grčkim sa sjedištem u Business Innovation centrom u Ioannini
 2. organiziranje seminara tijekom kojih će iskustvo Centra u poljoprivredno - prehrambenim inovacijama biti predstavljeno poduzetnicima iz poljoprivrede i prehrambene industrije u Zadarskoj županiji
 3. suradnja s Gospodarskom komorom Ancona iz Italije, razmjena znanja u području inovacija u poljoprivredno - prehrambenom sektoru
 4. studijski posjet poduzetnika partnerskim državama u projektu IPATECH, razmjena iskustava u poljoprivredno - prehrambenim inovacijama u proizvodnji
 5. studijski posjet lokalnih poduzetnika poduzeću - proizvođaču malih solarnih strojeva za sušenje voća, povrća i ljekovitoga bilja u Italiji

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.