Zadarska županija i očuvanje tradicije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

OD SELJAČKE TRŽNICE DO INOVACIJSKO-POLJOPRIVREDNOG CENTRA.

U Međunarodnoj godini obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava što ju je proglasila generalna skupština UN-a, Zadarska županija nastoji poboljšati uvjete za rad i poslovanje nešto više od sedam tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji predstavljaju značajan dio poljoprivredne proizvodnje zadarske regije. 

Važno je istaknuti i da broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava već nekoliko godina ne opada već se održava na sličnoj razini, što u županijskom Upravnom odjelu za poljoprivredu ocjenjuju pozitivnim i, među ostalim, drže da je to rezultat mjera koje se nastoje poduzimati na ovom području.

Najveći broj vlasnika OPG-ova bavi se maslinarstvom (sve više svake godine), zatim vinogradarstvom i stočarstvom, a sve je više zanimanja za „kombiniranje“ povrtlarskih kultura, odnosno voća i povrća s proizvodnjom ribe, sira i mliječnih proizvoda. Osnovno pitanje jest – kako očuvai tradicionalnu proizvodnju hrane ali i sposobnost OPG-ova za veće – i zajedničke – nastupe na tržištu ne samo zadarske regije. Posebnom odlukom Zadarska je županija utvrdila kriterije za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a za financijsku potporu programima vlasnika-poljoprivrednih proizvođača raspolaže se iznosom od milijun i 200 tisuća kuna. Sredstva su predviđena za osuvremenjivanje proizvodnje OPG-ova i pomoć u snalaženju na tržištu, a istodobno i uz naglasak na održivo iskorištavanje prirode i zemlje i očuvanje bioraznolikosti.

Konkretne aktivnosti posebno su dale plodova u organiziranju posebne Seljačke tržnice na kojoj vlasnici OPG-ova mogu kontinuirano izlagati i nuditi svoje proizvode gdje i sami vlasnici OPG-ova i korisnici štandova sudjeluju u upravljanju i organiziranju ovakve tržnice. Održan je i poseban seminar za vlasnike OPG-ova u zadarskom IMPACT centru gdje se obrađivao sustav računovodstvenih podataka u poljoprivrednoj proizvodnji i vođenje knjigovodstvenih poslova u OPG-ovima. Konačno, sve je veće i zanimanje vlasnika OPG-ova i drugih poljoprivednika i malih gospodarstvenika za djelovanje Inovacijsko-poljoprivrednog centra pri Hrvatskoj gospodraskoj komori - Županijskoj komori Zadar koji je osnovan ove godine u sklopu međunarodnog IPATECH projekta. INPO centar i njegova interakcija sa OPG-ovcima i malim poljoprivrednicima pokazuje svoju opravdanost, a uskoro se očekuje i dolazak male sušionice za voće i povrće, korištenje koje je posebno prilagođeno potrebama i ciljevima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a time bi se povećala i njihova konkurencija i potaklo udruživanje na tržištu.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.