Albanian Agrofood Innovation Center

“AULEDA”- Agjensia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Qarku Vlore,Shqiperi

 • auleda1
 • auleda2
 • auleda3
 • auleda4
 • auleda5
 • auleda6

KU

L."Isa Boletini", Rruga Vlore-Skele, Kati III, Prane Bankes IntesaSanPaolo Vlore, Albania Tel/Fax ++355 33 403 237

Pike in Kontakti

Z.Mirela Koci
Tel/Fax 00355 33 403 237 - Mobile: 00355 69 20 75 550
e-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa., Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
web: www.auleda.org.al
Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Vlorë
Drejtori: Beqir KASHURRI
Adresa: VLORE - Mobile: 0676076777

KUR

Hapur nga e Hena - Premte, 8:30 deri 16:30 

Sherbimet e ofruara

Shërbimet këshillë-dhënëse për sipërmarjet e vogla dhe të mesme në sektorin agro-ushqimor:

 • Trajnime
 • Ngritje kapacitetesh
 • Aktivitetet e ndërmjetësimit për anëtarët
 • Aktivitetet Marketing (faqe web, panaire tregtare, blogje, etj)
 • Ndihme per daljen në treg
 • Komunikim eventesh
 • Akses në bazat e të dhënave online të palëve të interesuara
 • Networking
 • Mbështetje me Kredi, sistemi i kredi-dhënies menaxhohet nga AULEDA
 • Suport në plotësimin e dokumentave për përfitime të subvencioneve
 • Hulumtimi dhe orientimi i tregut
 • Informim mbi kuadrin legjislativ të eksporteve të produkteve agro-ushqimore
 • Informim mbi rregulloret e Bashkimit Evropian për Bujqësin organike
 • Informim për fondet e BE-s në dispozicion të financimeve për projekte në fushën agro-ushqimore
 • Informim për kuadrin legjislativ për ngritjen e ndërmarrjeve në sektorin agro-ushqimor
 • Informim për teknologjitë e fundit më të reja në bujqësi dhe agroindustri

 

Sherbime që do të aktivizohen së shpejti

Ngritje kapacitetesh të fermerëve në:

 • Përdorimin e teknologjive inovative në fushën e marketingut dhe prodhimit
 • Përdorimin dhe menaxhimin e makinerive dhe teknologjive të reja
 • Përdorimin dhe menaxhimin e faqeve web për një marketim më të mirë
 • Suport në ngritjen e rrjeteve (grupime, kooperativa, organizatat e prodhuesve, etj)
 • Standardizimi i agro-produkte ushqimore, standardet BIO
 • Sistemet e çertifikimit dhe të menaxhimit të cilësisë (ISO 9000 dhe 14000, HACCP, etj)
 • Financimi i projekteve në bujqësi (programet kombëtare dhe evropiane të financimit, fermerët e rinj, planit të biznesit, etj) Programi ndërkombëtar IPARD LIKE
 • Korniza legjislative e prodhimit të ushqimit (kërkesat praktike të organeve të kontrollit për prodhuesit e ushqimit)
 • Organizim të takimeve të biznesit dhe panaireve në fushën e bujqesisë

 

Shërbime të mundshme në të ardhmen

 1. Trajnime
 2. Network eventesh
 3. Komunikim eventesh
 4. Akses online në databazën e të dhënave për stakeholdërsat
 5. Akses mbi skemat e financimit

Aktivitete Internacionale

 1. Networking/lidhje me organizata të ngjashme /network rajonal dhe ndërkombëtar
 2. Vizita dhe pjesmarrje në panaire ndërkombëtare
 3. Vizita studimore
 4. Projekte ndërkombëtare në sektorin agro-ushqimor

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.