Olive Oil Mobile

Makineri e lëvizshme për prodhimin e Vajit të ullirit.

  • 006
  • olive oil mobile1
  • olive-oil-mobile2
  • olive-oil-mobile3
  • oo1
  • oo2
  • oo3
  • oo4
  • oo5

Auleda zgjodhi të blejë në kuadër të projektit IPATECH një makineri për prodhimin e vajit të ullirit me presë të ftohtë – një teknologji në miniaturë e re për këtë sektor (me kapacitet përpunues 80 kg ullinj/orë).
Kjo makineri punon totalisht me presë të ftohtë dhe I jep vajit të prodhuar cilësi të lartë duke mos shkatëruar cilësitë e ullirit.
Makineria e lëvizshme për prodhimin e Vajit të ullirit ka këto karakteristika:
- Presim në të ftohtë; nxjerrja e vajit të ullirit  në një temperaturë më të ulët se 27°
- Ndarës përfundimtar . Dalja e vajit të ullirit të pastër pa mbetje dhe pa patur nevojë për  makineri shtes  të shtrenjtë
- Largimi i ujërave të vegjetacionit. Teknologjia e nxjerrjes ka dy faza: marrja e  vaj ulliri dhe extraktimi I mbetjeve. Pra, ajo  eleminon problemin e kanalizimeve
- Hedhja e mbetjeve: mbetja perfundimtare e përftuar (bërsia e ullirit) mund të përdoret si pleh ose mund të thahet për t’u përdorur në sistemin e kaldajave
- Cilësia e lartë e vaj ulliri ekstra të virgjër: cilësi e lartë e vajit të ullirit plotë me antioksidantë.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.