Fier, prezantohet një bimë e re, 300 herë më e ëmbël se sheqeri

TIRANË 2 shkurt 2013

Ministria e Bujqësisë po shqyrton me kujdes mundësitë e kultivimit të saj në Shqipëri

Fier, prezantohet një bimë e re, 300 herë më e ëmbël se sheqeri

Interesi për rritjen e rendimentit dhe fitimit të fermave ka sjellë kultivimin e kulturave të reja bujqësore në Shqipëri. Një shembull i mirë për këtë është shfaqja e interesit të fermerëve të Myzeqesë dhe zonave jugore për të kultivuar në masë bimë ta panjohura më parë në vendin tonë. zëvendës ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, i shoqëruar nga drejtues të qendrave shkencore dhe kërkimore ka marrë pjesë në një seminar që u zhvillua në Fier, ku shumë fermerë u njohën me bimën Stevia. Në këtë takim prezantimet kryesore ishin ato që bënë specialistë të Institutit të Filios, Greqi dhe fermerë të shoqatës “Stevia”, Greqi.

Lexo me sume >>

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.