U IDA-i održan sastanak na temu razrade projektnog prijedloga izgradnje i opremanja Tehnološkog parka Istra

U organizaciji Istarske županije i Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., u srijedu, 31. srpnja u IDA-i je održan radni sastanak na temu razrade projektnog prijedloga izgradnje i opremanja Tehnološkog parka Istra u poslovnoj zoni Tison pored Vodnjana. Sastanku su među ostalim prisustvovali župan Valter Flego, direktor IDA-e dr.sc. Boris Sabatti, gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović, novoizabrani rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr.sc. Alfio Barbieri, predsjednica HGK ŽK Pula Jasna Jaklin Majetić te predstavnici Grada Pule, Politehnike, CIMOS-a, Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula, Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju te predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Istarska županija i Istarska razvojna agencija za navedeni su projekt dobile tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svrhu pripreme projektnog prijedloga koji će biti spreman za prijavu na natječaje iz strukturnih fondova Europske unije.
Program tehničke pomoći provodi se fazno: od razrade investicijskog ciklusa (procjena investicije i plan izrade projektne dokumentacije - tehnička i opća, tj. izrada projektnog zadatka za projektanta), razrade projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta), te izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi.
Trenutno je u tijeku razrada navedenog projekta. Naime, uz pomoć angažiranog stručnjaka g. Hansa Blankerta, u prethodnom razdoblju definirani su okviri projekta te su sada potrebni programski inputi za nastavak razrade i uspješnog kandidiranja projekta na natječaje iz strukturnih fondova.

U radu održanog sastanka sudjelovali su ključni dionici, koji bi činili strateško partnerstvo nositelja projekta, a pozvani su s ciljem njihova sudjelovanja u raspravi te dostavi konstruktivnih prijedloga. Sudionicima sastanka predstavljena je projektna ideja, nakon koje je uslijedila rasprava, zajedničko usuglašavanje i definiranje sektora za tehnološki park te definiranje radnog partnerstva.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.