Poticanje mladih OPG-ovaca i njihovog povezivanja

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju povećane su prigode i pogodnosti ulaganja i povlačenja novca iz fondova za povećanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije, a poseban interes zavladao je početkom ove godine i za mjere i sredstva koja mogu koristiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 

Jedna od mjera koja je privukla pozornost jest o mogućnostima za mlade od 18 do 40 godina koji tek osnivaju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i koji mogu računati na dobivanje od 3,5 tisuća do 70 tisuća eura, ovisno o programima. Dodatna pogodnost odnosi se na činjenicu da se pod EU potporu OPG-ovima ne podrazumijeva samo „čista“ proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, već i mogućnost da se aktivnosti i poslovanje OPG-a proširi na više sličnih poslova, od onih u komunalnom gospodarstvu, prometu, zaštiti i očuvanju okoliša i slično, odnosno tamo gdje oprema i mehanizacija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvenika može sudjelovati i obavljati korisne poslove.

Povećanje kvalitete i količine vlastite proizvodnje, čime se proizvodima i proizvedenoj hrani osigurava dodatna vrijednost, posebnu primjenu može imati i u ruralnom turizmu, kao i gradnji objekata kojima se pridonosi razvijanju vlastitog poslovanja i ponude. Primjerice, jedna od čak 20 mjera iz programa Europskog fonda za ruralni i lokalni razvoj odnosi se na ulaganje u fizičku imovinu s velikim rasponom potpore od 3500 eura do čak tri milijuna eura, a udio potpore, odnosno povrata novca iz EU fonda, u ukupnoj investiciji može iznositi od 50 do 90 posto. Naravno, valja imati na umu da svi zainteresirani i podnositelji zahtjeva moraju imati „riješene papire“, odnosno legalizirane objekte, te biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Moguća prednost jest i sposobnost vlasnika obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava da se povezuju i udružuju u zajedničke pothvate kako bi mogli konkurirati i za veće iznose, odnosno ponuditi kvalitetnije i značajnije programe. U tome će značajnu potporu dobiti u postojećim agencijama za korištenje novca iz EU fondova, kao i, primjerice, u novosnovanom Poljoprivredno – prehrambenom inovacijskom centru županijske gospodarske komore u Zadru.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.