Projekt

IPATECH Minijaturizacija tehnologije: sinergije istraživanja i inovacija za poboljšanje ekonomskog razvoja područja Adriatika. Projekt je sufinanciran u sklopu IPA Adriatik programa prekogranične suradnje.
Opći cilj projekta je jačanje istraživanja i sposobnosti inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kako bi se pridonijelo konkurentnosti i jačanju razvoja područja Adriatika, kroz gospodarsku, socijalnu i institucionalnu suradnju.
IPATECH proizlazi iz nužnosti zajedničkih strategija, alata i mogućnosti za promidžbu istraživanja i inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Projektni partneri rade zajednički na:

  • Uspostavi poljoprivredno-prehrambene transnacionalne mreže suradnje između javnih i privatnih tijela, kako bi se omogućila razmjena informacija, podataka i iskustava o istraživanjima i inovacijama u sektoru uz angažman ključnih aktera i zainteresiranih strana
  • Podrška ciljanih istraživanja-vođenih inovacijama i razmjena najboljih praksi
  • Poboljšati Izgradnju kapaciteta i prijenos know-how s naglaskom na "meke" strane inovacija i uloga "ljudskog kapitala" na poticanju tehnologije i prijenosa know-how
  • Promovirati razinu konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenih malih i srednjih poduzeća kroz usvajanje novo razvijenih istraživačkih proizvoda, tehnologija i rješenja
  • Transfer tehnoloških inovacija
  • Uspostaviti Agro-food Inovacijske centre koji će pružati podršku ciljnim skupinama projekta u njihovom procesu inovacija
  • Promovirati sinergije između regionalnih i istraživačkih politika

Ciljne grupe projekta: domaćinstva, mikro, mala i srednja poduzeća iz ruralnog područja.
Stakeholderi/zainteresirane strane: Lokalne i regionalne javne institucije; Univerziteti, Istraživački centri; Privatne organizacije uključene u inovativne tehnologije; Lokalne akcione grupe (LAG-ovi); Udruženja proizvođača.

This website has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this website  are the sole responsibility of "Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per l'Orticoltura, Monsampolo del Tronto (AP)" and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.